Přeskočit na obsah

Přijímačky nanečisto na SŠ

Přijímačky nanečisto a Covid

Naše příprava již 5 let pomáhá žákům z celé republiky úspěšně složit přijímací zkoušku a dostat se tak na svou vysněnou SŠ. V minulém roce jsme odzkoušeli distanční variantu přípravy, která si rychle získala příznivce. S naší přípravou neriskujete – v případě opětovného uzavření škol a znemožněného konání kurzů připravíme naše žáky pomocí online platformy. Myslíme na vše a stále platí, že případně zavíráme jako poslední a otevíráme jako první.

žáci ve třídě, kteří se hlásí při výuce.

Prezenční a kombinovaná výuka se koná jen pokud je to ze zákona možné. V případě, že v důsledku nařízení vlády nemůžeme prezenční dny pořádat, přesouvá se výuka do plně distanční podoby s živým průvodcem. 

Naši přípravu pořádáme dle §114 školského zákona a žáci jsou účastníky vzdělávání. Vzniká zde možnost, že se na naše kurzy budou vztahovat jiná opatření než pro účast žáků na vzdělávání v rámci ZŠ. V loňském roce tomu tak však nebylo, naopak díky školské licenci jsme byli ve výrazně lepším postavení než kurzy a doučování pořádané coby mimoškolní zájmové činnosti. I v plně distančním modelu nadále poskytujeme vzdělávání, není tedy možné nárokovat vrácení kurzovného z důvodu změny formy konání kurzu.

  • Pro prezenční a kombinované termíny u nás na škole platí, že náš kolektiv učitelů a pedagogů podstupuje pravidelné testování nad rámec povinných pravidel a je plně proočkován;
  • naše prostorné třídy před a po termínech dezinfikujeme ozónem a v pravidelných intervalech učebny větráme. Samozřejmostí je precizní úklid a zvýšená hygiena v budově;
  • vždy na 100 % následujeme právě platná hygienická opatření a řídíme se podle pokynů MŠMT – ty Vám samozřejmě před každým přijímačkovým termínem včas sdělíme (např. jestli a kde mít ve škole roušku, zdali se musíte prokázat testem či očkováním apod.);
  • je také možné, že dle pokynů nebudeme moci uznat provedený test ze ZŠ, která nevydává potvrzení, a bude tak nutné předložit antigenní test ze zdravotnického zařízení apod.;

Plně distanční přijímačkové termíny budou i nadále probíhat každý týden v neděli. V loňské sezóně jsme otevřeli jen jednou prezenčně, a školní rok tak proběhl v distanční podobě. Naše deváťáky příprava nejen velice bavila, ale především se velice dobře umisťovali u ostré zkoušky. Účast na přijímačkách nanečisto na sš ve školním roce 2021/22 si můžete zajistit zde.

A jak tedy distanční příprava probíhá? Každý týden odvysíláme živého průvodce, který s dětmi test krok po kroku projde, testy zadá a po spuštění časomíry se začíná zkouška psát. Živé vysílání není vedené amatérsky přes Skype, máme profesionálně vybavené nahrávací studio a skvělou produkci. Jsme tak schopni zajistit maximálně autentické prostředí pro konání zkoušky. Více informací o distanční přípravě naleznete zde.

I v rámci Vašeho předplatného doporučujeme některé distanční termíny vyzkoušet a ujistit se, že žákovi nedělá ani změna prostředí problém a u zkoušky ho nic nerozhodí.

V případě, že nastane změna formy pořádání Přijímaček nanečisto na základě vládních nařízení a doporučeních v souvislosti s epidemickou situací, vždy děláme maximum pro to, abychom se, pokud to situace alespoň trochu dovolí, ihned vrátili k prezenčním termínům.

Hlídáme si kapacity našich termínu, a tak se nestane, že bychom umožnili prezenční výuku jen určité části přihlášených žáků a zbytek studentů, kteří kurz chtěli prezenčně, by museli vykonat test distančně.

Více informací najdete stručně a přehledně v našich obchodních podmínkách.

V případě jakýchkoli nejasností jsme Vám plně k dispozici na telefonu či mailu.

Tým PN