Přeskočit na obsah

Přijímačky nanečisto na SŠ

Odvolání na střední školu – vše, co potřebujete vědět

Uchazeči, kteří nebyli po přijímacích zkouškách přijati na střední školu, obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a mají možnost se proti němu do tří pracovních dní odvolat. Pokud jste přijati na jednu ze dvou středních škol v přihlášce, podejte na ni zápisový lístek a nespoléhejte na kladné odvolání na druhé škole, kam přijati nejste. Veškeré informace o odvolání na střední školu jsme pro vás shrnuli na následujících řádcích: stručně, přehledně a fakticky správně.

Co to je odvolání na střední školu?

Odvolání na střední školu je jediná cesta, jak o sobě dát vědět, že chcete být „náhradníkem” na uvolněné místo na SŠ. Nezáleží na vašem umístění „pod čarou”. Pokud máte zájem o studium na škole, kam nejste přijati, neváhejte a v každém případě podejte odvolání. Mnoho deváťáků je přijato na dvě školy a zápisový lístek logicky podá pouze na jednu školu a místo na druhé se po něm uvolní.

Pokud odvolání nepodáte, škola s vámi nebude jako se zájemci o volné místo počítat.

Kdy podat odvolání na střední školu?

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ má svou zákonnou lhůtu, která je 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Není ale třeba čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí, odvolání můžete podat hned, jakmile se dozvíte, že vás na SŠ nevzali (tzn. nejste na seznamu přijatých uchazečů).

Situace, kdy podávat odvolání na SŠ

odvolání na střední školu

Jak vyplnit a podat odvolání na střední školu?

Odvolání musí být písemné a adresované řediteli školy, kde chcete být náhradníkem na uvolněné místo. Pro odvolání neexistuje jeden daný formulář, musí ale obsahovat několik náležitostí. Vzor odvolání na střední školu naleznete např. zde.

 • Název školy + adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);
 • Datum;
 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 • Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru);  Pozn.: Je možné, ale ne povinné, uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno.
 • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Zdroj: CERMAT

Odvolání můžete do školy podat následovně:

 • osobně (nechte si školou potvrdit převzetí)
 • doporučeně poštou (uschovejte si podací lístek, lhůtu 3 pracovních dnů dodržíte, když odvolání v poslední den lhůty podáte na poštu)
 • do datové schránky školy (nikde NE e-mailem)

Jak dlouho trvá vyřízení odvolání?

Střední škola musí počkat 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků na podání zápisových lístků přijatých uchazečů a také 3 pracovní dny (od doručení rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům) na přijetí všech odvolání. Poté je jasné, jestli se škole uvolnila místa a začíná proces vyřizování odvolání.

Uchazeče, kteří podali odvolání, přijímá škola na základě umístění v přijímacím řízení (od nejlepších). Ředitel školy přijatá odvolání předává krajskému úřadu příslušného kraje (v případě Prahy Magistrátu hlavního města). Krajský úřad (nebo Magistrát hl. m.) o něm rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání.

Jak postupovat při úspěšném odvolání?

Ze školy vám přišlo rozhodnutí o kladném vyřízení odvolání a rozhodli jste se, že na tuto školu chcete nastoupit. Zároveň jste na druhou školu podali zápisový lístek. Máte možnost svůj zápisový lístek vzít ze školy zpět. Kladné rozhodnutí o přijetí předložte ve škole a požádejte o vrácení zápisového lístku. Poté ho odevzdejte na druhou školu, kde jste byli na odvolání úspěšní.

Jak postupovat při neúspěšném odvolání?

Pokud vám odvolání nevyšlo, zkuste štěstí ve 2. kole přijímacího řízení, které vyhlašují školy s volnými kapacitami.

Další informace k odvolání na střední školu

Další užitečné články najdete v našem přijímačkovém blogu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *