Odvolání na střední školu – vše, co potřebujete vědět

Odvolání na střední školu – vše, co potřebujete vědět

Uchazeči, kteří nebyli po přijímacích zkouškách přijati na střední školu, obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu a mají možnost se proti němu do tří pracovních dní odvolat. Pokud jste přijati na jednu ze dvou středních škol v přihlášce, podejte na ni zápisový lístek a nespoléhejte na kladné odvolání na druhé škole, kam přijati nejste. Veškeré informace o odvolání na střední školu jsme pro vás shrnuli na následujících řádcích: stručně, přehledně a fakticky správně.

Co to je odvolání na střední školu?

Odvolání na střední školu je jediná cesta, jak o sobě dát vědět, že chcete být „náhradníkem” na uvolněné místo na SŠ. Nezáleží na vašem umístění „pod čarou”. Pokud máte zájem o studium na škole, kam nejste přijati, neváhejte a v každém případě podejte odvolání. Mnoho deváťáků je přijato na dvě školy a zápisový lístek logicky podá pouze na jednu školu a místo na druhé se po něm uvolní.

Pokud odvolání nepodáte, škola s vámi nebude jako se zájemci o volné místo počítat.

Kdy podat odvolání na střední školu?

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ má svou zákonnou lhůtu, která je 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Není ale třeba čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí, odvolání můžete podat hned, jakmile se dozvíte, že vás na SŠ nevzali (tzn. nejste na seznamu přijatých uchazečů).

Situace, kdy podávat odvolání na SŠ

odvolání na střední školu

Jak vyplnit a podat odvolání na střední školu?

Odvolání musí být písemné a adresované řediteli školy, kde chcete být náhradníkem na uvolněné místo. Pro odvolání neexistuje jeden daný formulář, musí ale obsahovat několik náležitostí. Vzor odvolání na střední školu naleznete např. zde.

 • Název školy + adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);
 • Datum;
 • Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 • Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru);  Pozn.: Je možné, ale ne povinné, uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno.
 • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Zdroj: CERMAT

Odvolání můžete do školy podat následovně:

 • osobně (nechte si školou potvrdit převzetí)
 • doporučeně poštou (uschovejte si podací lístek, lhůtu 3 pracovních dnů dodržíte, když odvolání v poslední den lhůty podáte na poštu)
 • do datové schránky školy (nikde NE e-mailem)

Jak dlouho trvá vyřízení odvolání?

Střední škola musí počkat 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků na podání zápisových lístků přijatých uchazečů a také 3 pracovní dny (od doručení rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům) na přijetí všech odvolání. Poté je jasné, jestli se škole uvolnila místa a začíná proces vyřizování odvolání.

Uchazeče, kteří podali odvolání, přijímá škola na základě umístění v přijímacím řízení (od nejlepších). Ředitel školy přijatá odvolání předává krajskému úřadu příslušného kraje (v případě Prahy Magistrátu hlavního města). Krajský úřad (nebo Magistrát hl. m.) o něm rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání.

Jak postupovat při úspěšném odvolání?

Ze školy vám přišlo rozhodnutí o kladném vyřízení odvolání a rozhodli jste se, že na tuto školu chcete nastoupit. Zároveň jste na druhou školu podali zápisový lístek. Máte možnost svůj zápisový lístek vzít ze školy zpět. Kladné rozhodnutí o přijetí předložte ve škole a požádejte o vrácení zápisového lístku. Poté ho odevzdejte na druhou školu, kde jste byli na odvolání úspěšní.

Jak postupovat při neúspěšném odvolání?

Pokud vám odvolání nevyšlo, zkuste štěstí ve 2. kole přijímacího řízení, které vyhlašují školy s volnými kapacitami.

Další informace k odvolání na střední školu

Další užitečné články najdete v našem přijímačkovém blogu.


Osobní zóna je prostředí, kde jsou veškeré informace k přípravě na přijímací zkoušky na jednom místě.

Konkrétně tam najdete:

Který se hodí pro koho?

Tomáš je z Berouna a na zkouškách se nejvíc bojí toho, že se nedokáže dlouho soustředit – tudíž bude „sekat chyby“ z nepozornosti. Proto dojíždí každou neděli na Přijímačky nanečisto. Je to pro něj ideální kombinace, protože nepřijde o atmosféru plné třídy, ale současně nemusí být v Praze celý den. Jakmile testy napíše, odjíždí domů s opravenými a obodovanými archy a dá si zaslouženou pauzu. V klidu se pak podívá na videorozbory – především na ty úlohy, u kterých váhal či chyboval. Pustí si vysvětlení opakovaně, klidně trochu pomaleji, dokud vše nepochopí. Na chvíli se pak večer připojí k živému webináři, doptá se na jednu konstrukční úlohu a pak? Má hotovo. Kamarádi čekají!

Bára je z Olomouce, chce přesnou a užitečnou přípravu, která ji ale bude zároveň bavit. Každou neděli tak absolvuje přijímačkový den distančně. „Není to nuda? Není to k ničemu?,“ ptají se spolužáci. Bára na to ale není sama – zkouškou ji provede přátelský průvodce, takže jí neuniknou žádné pokyny ani tipy a triky. Zkoušku dělá s přesnou časomírou, slyší i zvuky třídy – úplně zapomene, že je sama v pokoji! Navíc se může živého průvodce v průběhu zkoušky na cokoli zeptat. Nakonec si dle přesných instrukcí archy opraví a oboduje. Tím získá obrovskou výhodu, protože pozná Cermat bodování a už nikdy nebude váhat, „co se uznává a co ne“. V klidu se pak podívá na videorozbory – u matematiky na celý, u češtiny se dívá jen na ty úlohy, u kterých chybovala. Pustí si vysvětlení opakovaně, klidně trochu pomaleji, dokud vše nepochopí. Na chvíli se pak večer připojí k živému webináři, doptá se na jedny druhy přísudku a jde si užít zbytek víkendu.

Lucka je z Prahy. Na zkouškách ji nejvíc děsí stres a zameškaná látka – co když bude v testu něco, na co náhodou ve škole chyběla a látku se nedoučila? Proto chodí každou sobotu prezenčně na Přijímačky nanečisto – opakovaně se dostává do situace, kdy píše test ve třídě s ostatními žáky a zbavuje se tak stresu. Každou sobotu také absolvuje 2 x 60 minut výuky naživo s učiteli, kde postupně doplní, co nepochytila ve škole. Jakmile má hotovo, jde domů s opravenými a obodovanými záznamovými archy a může zbytek víkendu odpočívat. Pokud se potřebuje k řešení vrátit, dokoupí si videorozbory podrobného rozboru řešení k testům (380 Kč).

David závodně plave a rád tráví víkendy na chatě, takže potřebuje být flexibilní. Někdy proto dělá přijímačkový den distančně z domova, někdy přijde v neděli (s podrobným rozborem), aby ještě stihl trénink a když zrovna nemá v sobotu závody, přijde na Přijímačky prezenčně (se základním rozborem). Z přípravy si tak vždy odnese maximum a do toho stíhá všechny koníčky. Ideální, že?