Přeskočit na obsah

Přijímačky nanečisto na SŠ

Co je v přijímačkách z českého jazyka?

Co bylo v přijímacích zkouškách 2022 / 2023 – nejnovější informace (aktuální k: 14.04.2023)

V dnešním článku se blíže zaměříme na obsahovou část přijímacích zkoušek, a to konkrétně na test z českého jazyka. Jak jistě víte, jednotná přijímací zkouška formátu CERMAT se skládá z testů z českého jazyka a matematiky. Z každého testu je možné získat maximálně 50 bodů.

Přijímací zkoušky žáci skládají na středních školách, kam odevzdali přihlášku. Zpravidla jsou to dvě různé střední školy a nebo jedna SŠ, kam se hlásí na dva různé obory. V každém termínu skládají žáci devátých tříd test z českého jazyka a matematiky, celkem tedy píší 2 různé testy z každého předmětu.

Ve výsledku se započítá vždy lepší bodový zisk z každého předmětu, bez ohledu na termín a školu, kde žák zkoušku psal. Hodnoceny jsou výsledky úloh zapsané do záznamového archu, který je oskenován a zaslán k centrálnímu hodnocení do CERMATU.

Co se objevuje v přijímacích zkouškách z českého jazyka?

Na přijímačky z českého jazyka musí žáci zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně základní školy z češtiny (staví se na základě rámcového vzdělávacího programu MŠMT, dále RVP). V testech se objevuje např. pravopis, slovní zásoba a tvoření slov, skladba, tvarosloví, porozumění textu nebo slohová a literární výchova.

Test z českého jazyka standardně obsahuje celkem 30 typově různých úloh. Na vypracování testu z češtiny je vyčleněn čas 60 minut.

Testové otázky zpravidla bývají buď otevřené nebo uzavřené, kdy je na výběr z možností, možnosti žák přiřazuje nebo volí z možností ANO/NE.

Co je v přijímačkách z českého jazyka?

Přehled toho, co se může vyskytovat v příjímačkách 2023 z českého jazyka a literatury:

Ze skladby předchozích testů, RVP a informací publikovaných k metodice tvorby CERMAT testů jsme vytvořili odhad toho, na co by žáci mohli narazit u přijímacího testu na SŠ z českého jazyka.

Maximální počet bodů, které žák může získat: 50
Celkový počet úloh: 30
Časová dotace pro psaní testu: 60 minut

Typy úloh:

  • Otevřené/vypisovací úlohy  – z pravopisu, skladby, slovní zásoby a tvarosloví
  • Uzavřené úlohy/úlohy s výběrem z možností – A/B/C/D, přiřazování správných odpovědí, řazení textu, úlohy ANO/NE

Okruhy učiva, které se mohou vyskytnout v testu:

  • Tvarosloví (cca 5–8 bodů)
  • Větná skladba (cca 5–8 bodů)
  • Porozumění textu (cca 8–10 bodů)
  • Pravopis (cca 8–10 bodů)
  • Slovní zásoba a tvoření slov (cca 6–10 bodů)
  • Slohová výchova (cca 3–7 bodů)
  • Literární výchova (cca 3–6 bodů)

Jak se učit na přijímačky z češtiny?

Rozhodně doporučujeme s přípravou na přijímačky z češtiny začít včas. Základem je projít si testy z minulých let. Jedině tak žák bezpečně zjistí, co umí a v čem má nedostatky. Obecně pomáhá udělat si reálný plán přípravy tak, aby deváťák nepřecenil své síly a nepodlehl zbytečnému stresu a tlaku

Doporučujeme projít si naše další články s tipy, jak úspěšně projít celým procesem přijímacího řízení na střední školy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *