Přeskočit na obsah

Přijímačky nanečisto na SŠ

Co je v přijímacích zkouškách z matematiky?

V minulém článku jsme vám prozradili, na co se připravit v přijímacích zkouškách z českého jazyka. Tentokrát se zaměříme na to, co mohou žáci očekávat od přijímačkového testu z matematiky. CERMAT testy jsou specifické a oproti klasickým testům, které žáci znají ze základní školy, mohou obsahovat zdánlivé záludnosti, které ale lze díky včasné přípravě dobře zvládnout.

Na vyřešení testu z matematiky mají deváťáci o 10 minut více času, než na češtinu. Celkem tedy 70 minut.

K testu z matematiky budete potřebovat tyto pomůcky:

 • modře nebo černě píšící propisovací tužku
 • obyčejnou tužku (mikrotužku)
 • gumu
 • rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko)

Nezapomeňte, že kalkulačka není povolena.

Co se objevuje v přijímacích zkouškách z matematiky?

Stejně jako u českého jazyka, i v případě matematiky musí žáci k přijímacím zkouškám zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně základní školy z matematiky. Přijímačky se taktéž staví na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP).

Co je v přijímacích zkouškách z matematiky? V přijímačkách z matematiky je zpravidla 16 úloh, ze kterých mohou žáci získat maximálně 50 bodů. Úlohy jsou buď otevřené (s postupem nebo pouze správným výsledkem) a uzavřené (s výběrem z možností) a také konstrukční (geometrické) úlohy. V testech se objevuje např. geometrie, převody jednotek, výrazy, rovnice, slovní úlohy atd.

Co je v přijímacích zkouškách z matematiky?

Přehled toho, co se může vyskytovat v příjímačkách 2023 z matematiky:

V přehledu obsahu jednotné přijímací zkoušky z matematiky vycházíme ze skladby předchozích testů, RVP a informací publikovaných k metodice tvorby CERMAT testů. Níže uvedený přehled je odhad toho, co by test z matematiky mohl obsahovat.

Maximální počet bodů, které žák může získat: 50
Celkový počet úloh: 16
Časová dotace pro psaní testu: 70 minut

Typy úloh:

 • Otevřené úlohy s uvedením postupu řešení – CERMAT hodnotí i postup. Pokud žák zapíše pouze výsledek, i když je správný, je úloha za 0 bodů.
 • Otevřené úlohy s uvedením výsledku –  neuvádí se ani nehodnotí postup řešení.
 • Uzavřené úlohy – výběr z možností (A/B/C/D/E nebo A/B/C/D/E/F nebo ANO/NE).
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2 úlohy na rýsování.

Okruhy učiva z matematiky, které se mohou vyskytnout v testu:

 • Geometrie vč. výpočtů úhlů, délky, obvodu, obsahu apod. (cca 10–17 bodů)
 • Výrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru (cca 15 bodů)
 • Porozumění grafu, slovní úlohy (cca 6–14 bodů)
 • Převody jednotek (cca 2–3 body)
 • Zvláštní aplikační úlohy – např. úlohy řešené pomocí úvahy či rovnic apod., které ověřují znalosti za poslední roky studia (cca 8–11 bodů)

DŮLEŽITÉ: Pro čitelnost konstrukčních úloh při strojovém hodnocení v CERMATu je nutné rýsování obtáhnout modře nebo černě píšící propisovací tužkou.

Jak se připravit na přijímačky z matematiky?

Základ je zjistit, jak je test z matematiky sestaven a projít si testy z minulých let. U matematiky je nutné co nejvíce procvičovat a úlohy, které žákovi dělají problémy, řešit s časovým odstupem opakovaně.

Vřele doporučujeme vyzkoušet si atmosféru jednotné přijímací zkoušky nanečisto. Naši přípravu vedeme zábavnou formou a probíhá jak prezenčně, tak i distančně. Učíme žáky zvládnout správnou testovou strategii, tedy pracovat s časem a prioritizovat úlohy dle svých potřeb. Pomůžeme i psychicky se zvládnutím stresu z přijímacích zkoušek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *