Co je v přijímacích zkouškách z matematiky?

Co je v přijímacích zkouškách z matematiky?

V minulém článku jsme vám prozradili, na co se připravit v přijímacích zkouškách z českého jazyka. Tentokrát se zaměříme na to, co mohou žáci očekávat od přijímačkového testu z matematiky. CERMAT testy jsou specifické a oproti klasickým testům, které žáci znají ze základní školy, mohou obsahovat zdánlivé záludnosti, které ale lze díky včasné přípravě dobře zvládnout.

Na vyřešení testu z matematiky mají deváťáci o 10 minut více času, než na češtinu. Celkem tedy 70 minut.

K testu z matematiky budete potřebovat tyto pomůcky:

 • modře nebo černě píšící propisovací tužku
 • obyčejnou tužku (mikrotužku)
 • gumu
 • rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko)

Nezapomeňte, že kalkulačka není povolena.

Co se objevuje v přijímacích zkouškách z matematiky?

Stejně jako u českého jazyka, i v případě matematiky musí žáci k přijímacím zkouškám zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně základní školy z matematiky. Přijímačky se taktéž staví na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP).

Co je v přijímacích zkouškách z matematiky? V přijímačkách z matematiky je zpravidla 16 úloh, ze kterých mohou žáci získat maximálně 50 bodů. Úlohy jsou buď otevřené (s postupem nebo pouze správným výsledkem) a uzavřené (s výběrem z možností) a také konstrukční (geometrické) úlohy. V testech se objevuje např. geometrie, převody jednotek, výrazy, rovnice, slovní úlohy atd.

Co je v přijímacích zkouškách z matematiky

Přehled toho, co se může vyskytovat v příjímačkách 2023 z matematiky:

V přehledu obsahu jednotné přijímací zkoušky z matematiky vycházíme ze skladby předchozích testů, RVP a informací publikovaných k metodice tvorby CERMAT testů. Níže uvedený přehled je odhad toho, co by test z matematiky mohl obsahovat.

Maximální počet bodů, které žák může získat: 50
Celkový počet úloh: 16
Časová dotace pro psaní testu: 70 minut

Typy úloh:

 • Otevřené úlohy s uvedením postupu řešení – CERMAT hodnotí i postup. Pokud žák zapíše pouze výsledek, i když je správný, je úloha za 0 bodů.
 • Otevřené úlohy s uvedením výsledku –  neuvádí se ani nehodnotí postup řešení.
 • Uzavřené úlohy – výběr z možností (A/B/C/D/E nebo A/B/C/D/E/F nebo ANO/NE).
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2 úlohy na rýsování.

Okruhy učiva z matematiky, které se mohou vyskytnout v testu:

 • Geometrie vč. výpočtů úhlů, délky, obvodu, obsahu apod. (cca 10–17 bodů)
 • Výrazy, rovnice, převedení zlomku do základního tvaru (cca 15 bodů)
 • Porozumění grafu, slovní úlohy (cca 6–14 bodů)
 • Převody jednotek (cca 2–3 body)
 • Zvláštní aplikační úlohy – např. úlohy řešené pomocí úvahy či rovnic apod., které ověřují znalosti za poslední roky studia (cca 8–11 bodů)

DŮLEŽITÉ: Pro čitelnost konstrukčních úloh při strojovém hodnocení v CERMATu je nutné rýsování obtáhnout modře nebo černě píšící propisovací tužkou.

Jak se připravit na přijímačky z matematiky?

Základ je zjistit, jak je test z matematiky sestaven a projít si testy z minulých let. U matematiky je nutné co nejvíce procvičovat a úlohy, které žákovi dělají problémy, řešit s časovým odstupem opakovaně.

Vřele doporučujeme vyzkoušet si atmosféru jednotné přijímací zkoušky nanečisto. Naši přípravu vedeme zábavnou formou a probíhá jak prezenčně, tak i distančně. Učíme žáky zvládnout správnou testovou strategii, tedy pracovat s časem a prioritizovat úlohy dle svých potřeb. Pomůžeme i psychicky se zvládnutím stresu z přijímacích zkoušek.


Osobní zóna je prostředí, kde jsou veškeré informace k přípravě na přijímací zkoušky na jednom místě.

Konkrétně tam najdete:

Který se hodí pro koho?

Tomáš je z Berouna a na zkouškách se nejvíc bojí toho, že se nedokáže dlouho soustředit – tudíž bude „sekat chyby“ z nepozornosti. Proto dojíždí každou neděli na Přijímačky nanečisto. Je to pro něj ideální kombinace, protože nepřijde o atmosféru plné třídy, ale současně nemusí být v Praze celý den. Jakmile testy napíše, odjíždí domů s opravenými a obodovanými archy a dá si zaslouženou pauzu. V klidu se pak podívá na videorozbory – především na ty úlohy, u kterých váhal či chyboval. Pustí si vysvětlení opakovaně, klidně trochu pomaleji, dokud vše nepochopí. Na chvíli se pak večer připojí k živému webináři, doptá se na jednu konstrukční úlohu a pak? Má hotovo. Kamarádi čekají!

Bára je z Olomouce, chce přesnou a užitečnou přípravu, která ji ale bude zároveň bavit. Každou neděli tak absolvuje přijímačkový den distančně. „Není to nuda? Není to k ničemu?,“ ptají se spolužáci. Bára na to ale není sama – zkouškou ji provede přátelský průvodce, takže jí neuniknou žádné pokyny ani tipy a triky. Zkoušku dělá s přesnou časomírou, slyší i zvuky třídy – úplně zapomene, že je sama v pokoji! Navíc se může živého průvodce v průběhu zkoušky na cokoli zeptat. Nakonec si dle přesných instrukcí archy opraví a oboduje. Tím získá obrovskou výhodu, protože pozná Cermat bodování a už nikdy nebude váhat, „co se uznává a co ne“. V klidu se pak podívá na videorozbory – u matematiky na celý, u češtiny se dívá jen na ty úlohy, u kterých chybovala. Pustí si vysvětlení opakovaně, klidně trochu pomaleji, dokud vše nepochopí. Na chvíli se pak večer připojí k živému webináři, doptá se na jedny druhy přísudku a jde si užít zbytek víkendu.

Lucka je z Prahy. Na zkouškách ji nejvíc děsí stres a zameškaná látka – co když bude v testu něco, na co náhodou ve škole chyběla a látku se nedoučila? Proto chodí každou sobotu prezenčně na Přijímačky nanečisto – opakovaně se dostává do situace, kdy píše test ve třídě s ostatními žáky a zbavuje se tak stresu. Každou sobotu také absolvuje 2 x 60 minut výuky naživo s učiteli, kde postupně doplní, co nepochytila ve škole. Jakmile má hotovo, jde domů s opravenými a obodovanými záznamovými archy a může zbytek víkendu odpočívat. Pokud se potřebuje k řešení vrátit, dokoupí si videorozbory podrobného rozboru řešení k testům (380 Kč).

David závodně plave a rád tráví víkendy na chatě, takže potřebuje být flexibilní. Někdy proto dělá přijímačkový den distančně z domova, někdy přijde v neděli (s podrobným rozborem), aby ještě stihl trénink a když zrovna nemá v sobotu závody, přijde na Přijímačky prezenčně (se základním rozborem). Z přípravy si tak vždy odnese maximum a do toho stíhá všechny koníčky. Ideální, že?