Přeskočit na obsah

Přijímačky nanečisto na SŠ

Podání přihlášky na SŠ 2023

Termín pro podání přihlášky na SŠ pro tento rok se blíží. Byl stanoven na 1. březen 2023. Deváťáci tedy mají poslední dny na výběr dvou středních škol (nebo dvou oborů v rámci jedné SŠ), které do přihlášky uvedou.

Co vyplnit do přihlášky na SŠ 2023?

V prvním kole přijímacího řízení na SŠ můžete podat až 2 přihlášky. Kromě těchto 2 přihlášek jste mohli v prvním kole přijímacího řízení podat do 30. listopadu 2022 navíc až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Důležité je do přihlášky vyplnit kód a název oboru a IZO školy (9-místné číslo). Tyto údaje najdete na webových stránkách vybraných škol nebo v rejstříku středních škol. Dále vyplňujete vaše osobní údaje. Nezapomeňte na podpis zákonného zástupce a uchazeče.

Ve většině případů vám přihlášku s osobními údaji připraví vaše ZŠ, která v přihlášce zároveň vyplní a potvrdí prospěch žáka z 8. třídy a za pololetí 9. třídy. Vyčkejte tedy na ukončení klasifikace za 1. pololetí 9. třídy.

Kolik přihlášek na SŠ se podává?

Pokud se budete hlásit na dvě střední školy, vyplňte dva tiskopisy přihlášky s tím, že na obou z nich uvedete pořadí středních škol totožně. Podle pořadí SŠ na přihlášce budete pozvání buď na 1. nebo 2. termín konání jednotných přijímacích zkoušek CERMAT.

Dva tiskopisy vyplňte a odevzdejte i tehdy, pokud se hlásíte na dva různé obory v rámci jedné SŠ.

Na každé z vybraných SŠ budete psát 1x CERMAT test z českého jazyk a 1x CERMAT test z matematiky. Pro obě školy se ve výsledku započítá lepší bodový zisk z každého předmětu.

Pamatujte na to, že pokud podáte pouze jednu přihlášku, budete moci konat jednotnou přijímací zkoušku jen jednou.

vyplnění a podání přihlášky na SŠ

Jak se podávají přihlášky na SŠ 2023?

Způsobů, jak vyplněnou přihlášku podat na příslušné střední školy, je několik. Vždy mějte na paměti, abyste měli potvrzení o podání.

Způsoby podání přihlášky na SŠ 2023

  • osobně na podatelnu školy -> uschovejte potvrzení o převzetí školou
  • doporučeně poštou -> uschovejte si potvrzený podací lístek
  • datovou schránkou -> přihláška musí být digitálně podepsána školou uchazeče a uchazečem samotným

Doporučujeme, abyste podání přihlášky nenechávali na poslední chvíli. V případě podání doporučeně poštou rozhoduje o včasném podání datum na podacím lístku, které musí být nejpozději 1. března 2023, i když k samotnému doručení dojde později.

Další info k vyplnění a podání přihlášky na SŠ 2023

Další informace k podání a vyplnění přihlášek na SŠ můžete získat zde:

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *